omiciliny katakomby se rozprostírají podél starověké silnice Via Ardeatina, na pozemku urozené paní Slavie Domicily. Byla to neteř Flavia Klementa, který zastával roku 95 úřad konzula a za manželku si vzal neteř císaře Domicina (81-96), která se jmenovala rovněž Flavia Domicila. Tato větev rodu Flaviovců chovala zjevně sympatie ke křesťanům, neboť od soudobých historiků se dovídáme, že Domicin odsoudil Flavia Klementa k smrti kvůli náboženskému přesvědčení, a jeho manželku i s neteří poslal do vyhnanství na Pontské ostrovy. Před svým odchodem do exilu dala konzulova neteř své pozemky na Ardeatině k dispozici křesťanské komunitě – a právě tam později vzniklo nejrozsáhlejší křesťanské podzemní pohřebiště v Římě.

Nejvýznamnějšími mučedníky pohřebiště jsou Nereus a Achilleus, dva vojáci, kteří se stali obětmi pravděpodobně Diokleciánova pronásledování (roku 304). Pohřbili je na místě, kde byla za papeže Siricia (385-399) zbudována majestátní apsidová bazilika s předsíní, rozdělená na tři lodě sloupořadím, které použil starší hlavice. Dalším pozoruhodným starověkým prvkem je hypogeum, tj. podzemní pohřebiště Flaviů. Pochází z konce 2. století a původně sloužilo jako soukromé pohanské pohřebiště, ale později ve 3. století v něm byly zřízeny křesťanské hroby s výzdobou motivovanou scénami z Písma sv. Návštěva vrcholí prohlídkou kubikulu Veneranda, arkosolia Malých apoštolů a kubikulu hrobníka Diogena.

Holy See - Catacombs of Rome