atakumby Domityli rozciągają się wzdłuż starożytnej Via Ardeatina, w miejscu posiadłości Flavi Domitylli, kuzynki Flawiusza Klemensa, konsula w roku 95, który poślubił kuzynkę cesarza Domicjana (81-96), również o imieniu Flavia Domitylla. Ta część rodu Flawiuszy miała darzyć sympatią chrześcijaństwo, ponieważ od ówczesnych historyków wiemy, że Domicjan skazał na śmierć z powodu religii Flawiusza Klemensa i wygnał jego żonę i kuzynkę na wyspę Pantellerię pod Neapolem.

Przed udaniem się na wygnanie, kuzynka konsula przekazała na własność wspólnocie chrześcijańskiej swoje posiadłości przy Via Ardeatina, gdzie potem miał powstać największy podziemny cmentarz chrześcijański.

Najważniejszymi męczennikami tego cmentarza są Nereusz i Achilles, dwaj żołnierze rzymscy, którzy zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Ardeatina za prześladowań Dioklecjana ok. 304 r. Zostali oni pochowani w bazylice, wspaniałej auli, która otrzymała absydę za papieża Syryciusza (384-399), poprzedzonej narteksem i podzielonej kolumnami z kapitelami na trzy nawy. Innym, bardzo starożytnym rdzeniem cmentarza jest podziemny grobowiec Flawiuszy, który początkami sięga końca II wieku po Chrystusie. Pierwotnie jako prywatny grobowiec pogański, później w III wieku, ozdobiony scenami z Pisma Świętego służył do pochówków chrześcijańskich. Wizytę uzupełniają: kubiculum Venerandy, arcosolium małych apostołów i kubiculum fosatora Diogenesa.

Dojazd autobusami ATAC nr 714 , 716 , 160 , 670 , 30[130] – Mapa mała | duża
Godziny otwarcia 9.00 – 12.00; 14.00 – 17.00 (w każdy wtorek – nieczynne)
Bilet normalny € 10,00 ulgowy € 7,00. Bilet upoważnia do zwiedzania z przewodnikiem.
Dla zorganizowania Mszy św. w katakumbach należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów poszczególnych katakumb.

Ź ródło: Holy See - Catacombs of Rome