omitilline katakomby sa rozprestierajú pozdĺž starovekej cesty Via Ardeatina, na pozemkoch urodzenej dámy Flávie Domitilly. Tá bola neterou Flávia Klementa, ktorý zastával od roku 95 úrad konzula a za manželku si vzal neter imperátora Domiciána (81–96), ktorá sa volala rovnako Flávia Domitilla. Táto vetva rodu Fláviovcov prechovávala zjavne sympatie ku kresťanom, pretože od dobových historikov sa dozvedáme, že Domicián odsúdil Flávia Klementa na smrť kvôli náboženskému presvedčeniu, a jeho maželku i s neterou poslal do exilu na Pontské ostrovy. Pred svojím odchodom do exilu konzulova neter dala svoje pozemky na Ardeatine k dispozícii kresťanskej komunite – a práve tam neskôr vzniklo najrozľahlejšie kresťanské podzemné pohrebisko Ríma.

Najdôležitejšími mučeníkmi pohrebiska sú Nereus a Achilleus, dvaja vojaci, ktorí sa stali obeťami pravdepodobne Diokleciánovho prenasledovania (roku 304). Pochovali ich na mieste, kde bola za pápeža Sirícia (385-399) vystavaná majestátna apsidová bazilika s predsieňou, rozdelená na tri lode stĺporadím, ktoré použilo už staršie hlavice. Ďalším pozoruhodným starovekým prvkom je hypogeum, t.j. podzemné pohrebisko Fláviov. Pochádza z konca 2. storočia a pôvodne slúžilo ako privátne pohanské hypogeum, no neskôr, počas 3. storočia, v ňom boli vytvorené kresťanské hroby s výzdobou motivovanou scénami zo Svätého písma. Návšteva sa završuje prehliadkou kubikulu Veneranda, arkosólia Malých apoštolov a kubikulu hrobára Diogena.

Zdroj: Holy See - Catacombs of Rome